Fotocollages

Een eerste reeks collages was gewijd aan Venetië en Pompeji. Ze was o.a. te zien tijdens de groepstentoonstelling ‘D’ArTE’ in Antwerpen (2018). Meteen daarna kwam de cyclus ‘Venetiaanse collages’, een reeks gebaseerd op eigen foto’s van het Venetiaanse bestiarium. Ze gingen deel uitmaken van Metanimalia, een project dat in 2023 een vervolg kreeg in de reeks 'Verloren voorwerpen'.

Assemblages

De 12 ‘Venetiaanse collages’ kregen het gezelschap van 12 ‘Absurde assemblages’. Deze 12 kijkkasten met animalistische objecten en foto's vormen samen het ‘Retabel der bedreigde diersoorten’. Zij schragen het project ‘Metanimalia’, met als hoofdthema de klimaatverandering, gekoppeld aan de verstoorde relatie tussen mens en dier.

Tentoonstellingen

De fotocollages en assemblages van 'Metanimalia' werden tentoongesteld in Antwerpen in 2021 en Gontrode in 2022. Deels dezelfde thema's komen aan bod in het project 'Verloren Voorwerpen', in samenwerking met Jos Deraedt. 'Verloren Voorwerpen' was te zien in Antwerpen in oktober 2023 en omvatte, naast fotocollages en assemblages, ook mail art collages en phonocollages. Zie ook hoezoverloren.be