Words and Walls
by Joris Wouters

 

“Kunst, in de ruimste zin van het woord,
is voor iedereen en van iedereen.
Zolang er kunst is, is er hoop”
(“Metanimalia – het boek van de meedogenloze dierenvriend”)